نمایش دادن همه 4 نتیجه

کولر گازی دیواری ماتسو پلاس ۳۲۰۰۰ مدل RX32HW / FH410

شناسه: 1832

کولر گازی ماتسو پلاس ۳۲۰۰۰ مدل RX32HW / FH410 یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی ماتسو پلاس ۳۲۰۰۰ مدل RX32W / FH410 دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد

پرتاب باد اسپلیت کولر گازی ماتسو پلاس RX32HW / FH410  پبین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد .کولر گازی ماتسو پلاس دارای ظرفیت ۳۲۰۰۰ می باشد و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ ۶۰ متر است.

اسپلیت کولر گازی ماتسو پلاس   ۳۲۰۰۰ دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد.

کولر گازی ماتسو پلاس دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی ماتسو پلاس اینورتر ۲۵۰۰۰ مدل RX25HW / FH410

شناسه: 1828

کولر گازی ماتسو پلاس اینورتر  ۲۵۰۰۰ مدل RX25HW / FH410

کولر گازی ماتسو پلاس اینورتر  ۲۵۰۰۰ مدل RX25HW / FH410 یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی ماتسو پلاس اینورتر  ۲۵۰۰۰ مدل RX25W / FH410 دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد پرتاب باد اسپلیت کولر گازی ماتسو پلاس اینورتر RX25HW / FH410  پبین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد .کولر گازی ماتسو پلاس اینورتر دارای ظرفیت ۲۵۰۰۰ می باشد و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ ۶۰ متر است. اسپلیت کولر گازی ماتسو پلاس اینورتر  ۲۵۰۰۰ دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد. کولر گازی ماتسو پلاس اینورتر دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی دیواری ماتسو پلاس ۱۹۰۰۰ مدل RX19HW / FH410

شناسه: 1824

کولر گازی ماتسو پلاس ۱۹۰۰۰ مدل RX19HW / FH410 یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی ماتسو پلاس RX19HW / FH410 دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد

پرتاب باد اسپلیت ماتسو پلاس   پبین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد .کولر گازی ماتسو پلاس  RX19HW / FH410 دارای ظرفیت ۱۹۰۰۰ می باشد و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ۴۰ متر است.

این کولر گازی دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد.

کولر گازی ماتسو پلاس ۱۹۰۰۰ مدل RX19HW / FH410 دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی ماتسو پلاس ۱۳۰۰۰ مدل RX13HW / FH413

شناسه: 1822

کولر گازی ماتسو پلاس 13000 مدل RX13HW / FH410 یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی ماتسو پلاس RX13HW / FH410 دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد

پرتاب باد اسپلیت ماتسو پلاس ۱۳۰۰۰ مدل RX13HW / FH410  پبین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد . دارای ظرفیت ۱۳۰۰۰ می باشد و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ ۲۵ متر است.

دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد. کولر گازی ماتسو پلاس دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.