محصولات کولر گازی

محصولات ویژه

برای مشاهده محصولات کولر گازی در ظرفیت کولر گازی 12000 ، کولر گازی 18000 ، کولر گازی 24000 ، کولر گازی 30000 ، کولر گازی 36000 ، کولر گازی 48000 ، کولر گازی 60000  به فروشگاه ما مراجعه کنید.

لیست قیمت کولر گازی ایوولی

کولر گازی ایوولی 12000 گلدن EVCIS-12K-MD

۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کولر گازی 12000 ایوولی مدل EVCIS-12K-MD یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی ایوولی دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد  پرتاب باد کولر کولر گازی ایوولی مدل EVCIS-12K-MD ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد .

کولر گازی ایوولی ۱۲۰۰۰ گلدن EVCIS-12K-MD دارای ظرفیت ۱۲۰۰۰می باشد و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ ۲۵ متر است. کولر گازی ایوولی دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد. کولر گازی ایوولی 12000 دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی ایوولی 18000 مدل گلدن EVCIS-18K-MD

۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کولر گازی ایوولی 18000 مدل گلدن EVCIS-18K-MD یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی ایوولی دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد  پرتاب باد کولر گازی ایوولی مدل EVCIS-18K-MD ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد .

کولر گازی ایوولی ۱۸۰۰۰ دارای ظرفیت ۱۸۰۰۰ می باشد و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ 100 متر است. کولر گازی ایوولی دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد. کولر گازی ایوولی 18000 دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی پرتابل 12000

۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کولر گازی پرتابل ایوولی 12000 یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی ایوولی دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد  پرتاب باد کولر گازی ایوولی ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد .

کولر گازی پرتابل ایوولی 12000 دارای ظرفیت 12000 می باشد و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ ۲۵ متر است. کولر گازی ایوولی دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد. کولر گازی پرتابل ایوولی 12000 دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی ایوولی 12000 اینورتر ++EVDC-12K-A

۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کولر گازی ایوولی 12000 مدل اینورتر +++EVDC-12K-A یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی ایوولی دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد  پرتاب باد کولر گازی ایوولی مدل +++EVDC-12K-A ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد .

کولر گازی ایوولی 12000 اینورتر +++EVDC-12K-A دارای ظرفیت 12000 می باشد و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ 25 متر است. کولر گازی ایوولی دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد. کولر گازی ایوولی دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی ایوولی 18000 اینورتر ++EVDC-18K-A

۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کولر گازی ایوولی 18000 اینورتر +++EVDC-18K-A یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی ایوولی دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد  پرتاب باد کولر گازی ایوولی 18000 اینورتر +++EVDC-18K-A ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد .

کولر گازی ایوولی ۱۸۰۰۰ اینورتر دارای ظرفیت ۱۸۰۰۰ می باشد و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ 100 متر است. کولر گازی ایوولی دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد. کولر گازی ایوولی 18000 دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی ایوولی 24000 مدل گلدن EVCIS-24K-MD

۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کولر گازی 24000 ایوولی مدل EVCIS-24K-MD یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی ایوولی دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد  پرتاب باد کولر گازی ایوولی مدل EVCIS-24K-MD ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد .

کولر گازی ایوولی 24000 24K-MD دارای ظرفیت ۲۴۰۰۰ می باشد و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ ۲۵ متر است. کولر گازی ایوولی دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد. کولر گازی ایوولی 24000 دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی ایوولی 24000 اینورتر ++EVDC-24K-A

۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کولر گازی ایوولی 24000 اینورتر +++EVDC-24K-A یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی ایوولی دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد  پرتاب باد کولر گازی ایوولی مدل EVCIS-24K-A+++ ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد .

کولر گازی ایوولی 24000 اینورتر +++EVDC-24K-A دارای ظرفیت ۲۴۰۰۰ می باشد و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ ۲۵ متر است. کولر گازی ایوولی دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد. کولر گازی ایوولی 24000 دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی ایوولی 30000 مدل گلدن EVCIS-30K-MD

۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کولر گازی ایوولی 30000 مدل گلدن EVCIS-30K-MD یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی ایوولی دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد  پرتاب باد کولر گازی ایوولی مدل EVCIS-30K-MD ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد .

کولر گازی ایوولی ۳۰۰۰۰ گلدن EVCIS-30K-MD دارای ظرفیت ۳۰۰۰۰ می باشد و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ 100 متر است. کولر گازی ایوولی دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد. کولر گازی ایوولی دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی ایوولی گلدن ۳۶۰۰۰

۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کولر گازی ایوولی گلدن ۳۶۰۰۰

کولر گازی ایوولی مدل۳۶K-MD یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی ایوولی مدل ۳۶K-MD دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد پرتاب باد اسپلیت کولر گازی ایوولی مدل ۳۶K-MD ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد . کولر گازی ایوولی ۱۲۰۰۰  گلدن و تایتان --- کولر گازی ایوولی ۱۸۰۰۰  گلدن و تایتان --- کولر گازی ایوولی  ۲۴۰۰۰ گلدن و تایتان  --- کولر گازی ایوولی  ۳0۰۰۰ گلدن --- کولر گازی ایوولی 36۰۰۰ کولر گازی پرتابل ایوولی 12000 کولر گازی های داکت اسپیلت کولر گازی داکت اینورتر T1 18000 و  حاره ای  T3 18000 کولر گازی داکت  اینورتر T1 24000 و  حاره ای  T3 24000 کولر گازی داکتاینورتر T1 30000 و  حاره ای  T3 30000 کولر گازی داکت اینورتر T1 48000 و  حاره ای  T3 48000 کولر گازی داکت اینورتر T1 60000 و  حاره ای  T3 60000 اشاره نمود . کولر گازی ایوولی مدل ۳۶K-MD دارای ظرفیت ۳۶۰۰۰ می باشد و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ ۱۵۰ متر است. اسپلیت کولر گازی ایوولی مدل ۳۶K-MD دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد. کولر گازی ایوولی مدل ۳۶K-J  دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.
لیست قیمت کولر گازی هایسنس
لیست قیمت کولر گازی جنرال گلد

کولر گازی جنرال گلد 12000 مدل GG-S12000

۱۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت کولر گازی جنرال گلد 12000 مدل General Gold GG-S12000 PLATINUM  یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. این کولر گازی  دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد پرتاب باد این کولر گازی ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد .

کولر گازی جنرال گلد 12000 پلاتینیوم دارای ظرفیت 12000 درای ابعاد بسیار بزرگی می باشد و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ 80 متر است. این کولر گازی دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد و دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی جنرال گلد 18000 مدل GG-S18000

۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت کولر گازی جنرال گلد 18000 مدل GG-S18000 PLATINUM یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. این کولر گازی  دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد پرتاب باد این کولر گازی ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد .

کولر گازی جنرال گلد 18000 پلاتینیوم دارای ظرفیت 18000 درای ابعاد بسیار بزرگی می باشد و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ 60 متر است. این کولر گازی دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد و دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی جنرال گلد 18000 اینورتر مدل GG-MS18000

۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت کولر گازی جنرال گلد 18000 اینورتر مدل GG-MS18000 TITaNIUM inverter plus یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. این کولر گازی  دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد پرتاب باد این کولر گازی ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد .

کولر گازی جنرال گلد 18000 اینورتر تیتانیوم  دارای ظرفیت 18000 درای ابعاد بسیار بزرگی می باشد و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ 60 متر است. این کولر گازی دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد و دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی جنرال گلد 24000 مدل GG-S24000

۲۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت کولر گازی جنرال گلد 24000 مدل General Gold GG-S24000 PLATINUM  یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. این کولر گازی  دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد پرتاب باد این کولر گازی ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد .

کولر گازی جنرال گلد 24000 پلاتینیوم دارای ظرفیت 24000 درای ابعاد بسیار بزرگی می باشد و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ 80 متر است. این کولر گازی دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد و دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی جنرال گلد 24000 اینورتر مدل GG-MS24000

۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت کولر گازی جنرال گلد 24000 مدل General Gold GG-MS24 TITaNIUM inverter plus  یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. این کولر گازی  دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد پرتاب باد این کولر گازی ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد .

کولر گازی جنرال گلد 24000 تیتانیوم  دارای ظرفیت 24000 درای ابعاد بسیار بزرگی می باشد و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ 80 متر است. این کولر گازی دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد و دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

لیست قیمت کولر گازی گری
لیست قیمت کولر گازی جنرال شکار
لیست قیمت کولر گازی جنرال مکس
نوشته های سرمارسان

آخرین نوشته یا بلاگ های سرمارسان

با سرمارسان از آخرین خبر های روز دنیا با خبر شوید

برخی از مشتریان صاحب نام که به ما اعتماد کرده اند

خرید کولر گازی از سرمارسان با بهترین قیمت و گارانتی کالا

کولر گازی عمدتاً از یک گازساز تشکیل شده است که وظیفه آن جذب گرمای هوا و یک کمپرسور برای افزایش دمای گاز مبرد است. علاوه بر این از یک کولر و یک دمنده تشکیل شده است. این کولر گازی مصرف برق بسیاری را مصرف می کند. همانطور که در یخچال، روش تبدیل گاز به مایع با کمک تسریع استرس، که در نهایت باعث ایجاد سرما می شود، در کولر گازی نیز یکسان است. این روزها خرید کولر گازی در سرتاسر جهان به مد روز تبدیل شده است و تولیدکنندگان مختلفی در سرتاسر جهان مشغول تولید و تهیه کولر گازی تولیدکنندگان مختلف هستند.

در این بین، آنها شرکت های متنوع و حیاتی را با کیفیت عالی فوق العاده به خریداران خود ارائه کرده اند. که نیاز به جلب رضایت مردم داشت. خرید کولر گازی از سرمرسان از کولرهایی است که دارای هزینه های قابل قبول و ارزان تر از مشاغل و مکان های مختلف است که در بسیاری از مناطق کشور می توان در تهیه کولر گازی اقدام کرد.

خرید کولر گازی هایسنس

خرید کولر گازی هایسنس

عموم مردم با این سوال مواجه می شوند که علت ارزان بودن کولر گازی چیست و در این زمینه باید عنوان کرد که این محصول بدون واسطه برای خریداران قابل تهیه است. حتماً به این نیمه توجه داشته باشید تا یاد بگیرید چگونه کولر گازی اصل را از یک کولر گازی متمایز کنید. کولرگازی هایی که در بازار سرمرسان قابل خرید هستند انواع مختلفی دارند که عموماً تعدادی از آنها وانمود می کنند و باعث نارضایتی مردم می شوند.

برای اینکه بتوانید تقلبی را از اصلی تشخیص دهید و یکی از بهترین خریدها را انجام دهید، باید اطلاعات مورد نیاز در این زمینه را داشته باشید تا در خرید خود دچار مشکل نشوید. یکی از روش‌هایی که می‌خواهید بدانید این کولر گازی اصل است یا خیر، این است که از مغازه‌هایی بخرید که می‌توانند قابل اعتماد باشند و کولر گازی را با قیمت واقعی خود تبلیغ نکنید.

دلیل فروش و کم قیمت بودن کولر گازی در سرمارسان ناشی از ورود مستقیم این محصول از کشورهای مختلف بدون واسطه است. برخی از فروشندگان با استفاده از مسائلی مانند جذب سریع مشتریان بالقوه، سعی می کنند کالای خود را با همان سرعتی که ممکن است تبلیغ کنند. هنگام خرید یک کولر گازی، به احتمال زیاد با مشکلی مواجه خواهید شد که به عنوان تغییر در ظاهر یک محصول شناخته می شود، که به این معنی است که برخی از فروشندگان ظاهر کالاهای غیر معمول را تغییر می دهند و آنها را با قیمت بعدی به عنوان یک مدل در اختیار مشتریان بالقوه خود قرار می دهند. تولید - محصول.

چه کولر گازی وانمود کند، متوجه خواهید شد که از کمپرسورهایی با مصرف برق کاهش یافته استفاده می شود. به عنوان مثال، به عنوان جایگزینی برای قرار دادن در یک کمپرسور 24000، یک کمپرسور 18000 نیز می تواند وارد شود. در واقع، همانطور که قبلاً گفته شد، لوله های مسی در ساخت کولر گازی و در نمونه های تقلبی رسانای سرد استفاده می شوند. استاندارد آن لوله های مسی کولر گازی بسیار کم است و بنابراین ضخامت بسیار کمتری دارند.

قیمت کولر گازی

قیمت کولر گازی

اقدام به خرید و استفاده از کولر گازی از فروشگاه های معتبر معرفی کننده کولر گازی نمایید. کولر گازی دارای پمپی است که گرمای محیط موجود در اتاق را که خنک تر از بیرون است جذب می کند و آن را به بیرون می فرستد که گرمتر است. جنرال دارای تعداد زیادی کولر گازی یا دیوارهای ایستاده است

یک کولر گازی اصلی چه مشخصاتی دارد؟


یک گاز خنک وجود دارد که توسط یک کمپرسور در لوله های کولر جریان دارد. گاز خنک هنگام خروج از کمپرسور در اثر فشار (تنش) کمپرسور گرم می شود و پس از آن وارد نیمه بیرونی کولر می شود. با کارکرد فن کولر و عبور هوای بیرون، گاز خنک شده (سوختن) خنک شده و درست به مایع تبدیل می شود.

مایع پس از عبور از لوله مویین دچار افت تنش می شود و در اثر افت تنش دمای جوش کاهش می یابد که باعث می شود بخشی از مایع به جوش بیاید و این باعث می شود که گرمای مورد نیاز توسط گاز مایع ایجاد شود. به خودی خود و دمای گاز خنک کاهش می یابد.

قیمت کولر گازی اینورتر

قیمت کولر گازی اینورتر

ترکیب مایع و گاز به قسمتی از کولر (اواپراتور) وارد می شود و پس از عبور هوای اتاق از این ترکیب، گرمای هوای موجود در اتاق را گرفته و تبخیر می شود.

گاز ایجاد شده توسط کمپرسور مکیده می شود و بنابراین کل چرخه تا رسیدن به دمای مشخص شده در اتاق تکرار می شود. اگر بخواهیم انواع کولر گازی را عنوان کنیم، خواهیم گفت که آنها عبارتند از: کولر گازی یک تکه یا پنجره ای، کولر گازی دو تکه (اسپیلت)، کولر گازی پرتابل و کولر گازی ایستاده.

کولر گازی دارای دو جزء است، یک نیمه برای قرار دادن در اتاق و قسمت بیرونی مقابل که موتور یا کمپرسور است تا بتوان از آن در محیطی خارج شده از محل نصب پانل با کمترین صدا استفاده کرد. پنجره های خانه و پرتابل بیرونی محیط اطراف. یکی دیگر از انواع کولرهای اسپیلت که پیروان زیادی دارد، برش دیوار است.

این برش از دو جزء داخلی و خارجی به ترتیب اواپراتور و کولر تشکیل شده است. هر یک از این موارد با کمک لوله های مسی به یکدیگر متصل می شوند. گاز مبرد در یک لوله (لوله ضخیم تر) و مبرد مایع در یک لوله مسی باریکتر جریان دارد. بسیاری از این تقسیم‌بندی‌ها احتمالاً بیشترین فروش و اثربخشی را دارند و امکان مناسبی برای محیط‌های مسکونی و محل کار هستند.

خرید کولر گازی ایوولی

خرید کولر گازی ایوولی

قابلیت این کولرها از 7000 تا 36000 BTU در ساعت متغیر است و روی دیوار نصب می شوند. قبل از خرید یک کولر اسپیلت ، بررسی قلمرو و ابعاد منطقه مورد استفاده ضروری است. در میان انواع مختلف کولر گازی، برش سقف به زمین وجود دارد، و چون از عنوان نشان می‌دهد، پانل داخلی آن را می‌توان در سقف یا پایین و بعد از دیوار قرار داد.

مشخصات، قیمت و خرید کولر گازی

اسپلیت های داکت، این نوع اسپلیت ها اغلب برای محل کار و کارکردهای تجاری استفاده می شوند و برای مکان هایی با سقف بیش از حد مناسب هستند. واحد داخلی این نوع برش در سقف کاذب قرار می گیرد و هوای اخیر را از 4 دستورالعمل کاملاً متفاوت در منطقه توزیع می کند. و برعکس سقف بریده شده است. این نوع برش کاملاً مانند برش دیوار است، اما در نتیجه طراحی شیر مکش آنها به صورت غیرمستقیم ممکن است تا حد امکان در نزدیکی سقف قرار داده شود. با این وجود، یک کولر گازی قابل انتقال بدترین انتخاب برای کسانی است که تقریباً به مساحت اتاق اهمیت می دهند، زیرا بعد از پنجره، کفپوش های زیادی را اشغال می کند.

وقتی صحبت از طراحی فیزیک داخلی کولر گازی اسپیلت می شود، با در نظر گرفتن اینکه فضای کمی را اشغال می کند و معمولاً روی دیوار قرار می گیرد، به نظر می رسد یکی از بهترین ها باشد.

عوامل ضروری و معایب راه اندازی و عملکرد کولر، اما به خاطر داشته باشید که از آنجایی که قسمتی از آن در بیرون قرار گرفته است، چندان جلب توجه نمی کند و دوست داشتنی نیست. با توجه به این واقعیت، برای کسانی که به محیط بیرون از خانه اهمیت می دهند، کولر گازی قابل انتقال بهترین انتخاب است. هنگامی که یک کولر گازی اسپیلت خریداری کردید، بهتر است از یک فرد آگاه برای نصب آن کمک بگیرید.

خرید کولر گازی سوزوکی

خرید کولر گازی سوزوکی

در نتیجه هر یک از اجزای داخلی و خارجی آن بر روی دیوار قرار می گیرد و این کار به دلیل تخصص آن تنها توسط یک فرد آگاه می تواند تکمیل شود و نوع و محل نصب می تواند تأثیر شگفت انگیزی در کارایی و کارایی داشته باشد. خنک کننده کولر گازی علاوه بر این، شما باید بیشتر از قرار دادن یک کولر قابل حمل و پنجره پرداخت کنید.

کولر گازی دیواری یا اسپیلت کم صداترین کولر گازی است که می توانید انتخاب کنید زیرا کمپرسور آن در فضای بیرونی اتاق است و کولر گازی پرتابل و پنجره ای بی صداترین کولر گازی است که کمپرسورهای آنها از هم جدا نمی شوند و باید جدا شوند. در داخل محل استفاده قرار گرفته است. آنها پر سر و صدا هستند

در واقع میزان صدای کولرهای پرتابل با توجه به مدل آنها متفاوت است. در سیستم اسپیلت، به دلیل جدا بودن کولر گازی خنک کننده از کمپرسور، این امکان را به تولیدکنندگان داده است که کولرهای گازی با مصرف برق بیشتر بسازند. به این ترتیب، محیط اضافی را تهویه می کند و در مقایسه با کولر گازی پنجره ای و پرتابل، ممکن است این قابلیت بسیار زیاد و دیدنی باشد.

به این دلیل که کولر آبی رطوبت محیط را افزایش می دهد، اما کولر این کار را نمی کند. بنابراین در مناطق مرطوب بسیار کارآمد هستند. کولر گازی یک اصطلاح فارسی است که به همه وسایل همراه با چرخه خنک کننده بیشتر بر اساس فشرده سازی و بزرگ شدن گاز اطلاق می شود.

قیمت کولر گازی اسپیلت

خرید کولر گازی اسپیلت

سیستم های کولر گازی مورد علاقه در بسیاری از مناطق ایران، برنامه های خنک کننده مورد استفاده در ایران در جاهای دیگر کاملاً متفاوت است. از جمله این برنامه ها که در مناطق جنوبی و شمالی کشور به دلیل هوای سوزان و مرطوب محلی استفاده زیادی می شود، کولر است. اکثر خانوارهای ایرانی در تابستان از کولرهای آبی یا گازی برای خنک کردن محیط سکونت خود استفاده می کنند.

توان کولر آبی گرد 500 وات و در مورد کولر گازی بالای 200 وات است. کولرهای آبی در مناطقی که رطوبت هوا بیش از حد است به خوبی کار نمی کنند، از جمله اینکه در شمال و جنوب کشور، در این مناطق کولرهای گازی بسیار استفاده می شود. با این وجود، در مناطقی که شرایط آب و هوایی برای استفاده از کولر آبی مناسب است، استفاده از کولر گازی بهترین انتخاب نیست.

در مورد کولر آبی، ممکن است مصرف برق این کولر را تا حد زیادی با رعایت مسائلی که یادآور سایه مناسب کولر است و استفاده از یک چرخه کند به عنوان جایگزین روشن و خاموش کردن مداوم آن کاهش دهید. استفاده از چرخه سریع وجه تمایز اصلی کولرهای گازی و آبی، همراه با ساخت و نوع توسعه و نحوه عملکرد آنها، ترموستات درون سیستم مدیریت کولر آبی است که ممکن است بر اساس دمای محیط، زمان روشن بودن کولر را کنترل کند. که نقض غول پیکر محسوب می شود.

ویژگی‌های کولر گازی خوب


در فصول سوزان یادآور فصل تابستان، با توجه به روشن ماندن کولر گازی در هر ساعت از شب، می‌تواند باعث سرماخوردگی و بیماری در افرادی شود که از این نوع کولر گازی استفاده می‌کنند. آبی محلول است.

مصرف بیش از حد مصرف برق در کولر گازی ها مستلزم اهمیت بهینه سازی و کنترل مصرف برق در این کولر گازی ها است. میزان سرزندگی مصرفی در کولر گازی به عناصر مختلفی بستگی دارد، یکی از عناصر مهم موثر بر مصرف برق کولر گازی، محل نصب، سرویس و نگهداری صحیح و تناسب قابلیت کولر گازی با منطقه است. استفاده می شود (در مورد فضا، دما و غیره). .

بررسی ویژگی های خرید کولر گازی خوب


1) با در نظر گرفتن قابلیت مناسب، باید در قلمرو منطقه ای که هنگام خرید کولر گازی باید خنک شود، تمرکز کنید. هنگام خرید ابزاری را انتخاب کنید که دارای علامت معمولی و برچسب حیاتی باشد و بر اساس برچسب حیاتی بهترین دیپلم اثربخشی و اثربخشی را داشته باشد.

نسبت مصرف برق خروجی به مصرف برق ورودی هر کولر گازی که به عنوان اثربخشی حیاتی شناخته می‌شود و در کولر گازی از تقسیم کل قابلیت خنک‌کننده بر مصرف برق ورودی کارآمد به دست می‌آید و EEr نام دارد. هنگام خرید کولر گازی، در کاتالوگ آن، به ضریب Eer، امتیاز سرزندگی و پیچیدگی کولر بر اساس شرایط آب و هوایی منطقه توجه کنید. هرچه این نشانگرها بالاتر باشند، خنک کننده بیشتر با محیط زیست سازگار است.

بهترین قیمت خرید کولر گازی از سرمارسان

بهترین قیمت خرید کولر گازی از سرمارسان

2) نوع کمپرسور بخش مهمی از کولر است. در حال حاضر از سه علم کاربردی برای ساخت کمپرسور استفاده می شود. برای نتیجه گیری، می گوییم: برای کسانی که در یک فضای گرمسیری زندگی می کنند و می خواهند قابلیت خنک کنندگی واقعاً بیش از حد داشته باشند، کمپرسورهای اسکرول تنها گزینه هستند. برای کسانی که در یک فضای گرمسیری زندگی می کنند و توانایی خنک کنندگی بیش از حد را نمی خواهند، کمپرسورهای رفت و برگشتی تنها گزینه هستند.

برای کسانی که کولر گازی را در مکانی راه اندازی می کنند که نور مستقیم روز نداشته باشد و هوا به خوبی جریان داشته باشد، کمپرسورهای چرخشی (از نوع گرمسیری) انتخاب خوبی هستند. برای کسانی که در یک منطقه معتدل مرطوب زندگی می کنند، کمپرسورهای دوار بهترین انتخاب هستند. انواع کولرگازی یک تکه دارای سیستم کولر گازی پنجره ای یا اتاقی است. کولرهای پنجره ای اغلب در اماکن و محل کار مورد استفاده قرار می گیرند.

کولر گازی دیواری و اسپیلت را از کلانشهر سرمرسان خریداری کنید.
سیستم های کولر گازی پرتابل برای مکان های کوچک مانند اتاق ها بسیار مناسب هستند. ساخت آنها به نوعی یک کولر گازی پنجره ای است، با این تمایز که قابل جابجایی است و نیازی به قرار دادن در یک مکان مشخص نیست. با این حال کولرگازی های اسپیلت کولر گازی دو تکه هستند. کولرگازی اسپیلت از دو پنل داخلی و خارجی تشکیل شده است.

محل نصب پانل داخلی (واحد داخلی) یا اپراتور در ساخت و ساز وجود دارد و محل نصب پانل خارجی (واحد خارجی) یا کولر به دلیل فناوری نویز و نویز در خارج از ساختمان و در فضای باز است.