محصولات کولر گازی

محصولات ویژه

برای مشاهده محصولات کولر گازی در ظرفیت کولر گازی 12000 ، کولر گازی 18000 ، کولر گازی 24000 ، کولر گازی 30000 ، کولر گازی 36000 ، کولر گازی 48000 ، کولر گازی 60000  به فروشگاه ما مراجعه کنید.

لیست قیمت کولر گازی ایوولی

کولر گازی ایوولی 18000 مدل گلدن EVCIS-18K-MD

18,500,000 تومان

کولر گازی ایوولی 18000 مدل گلدن EVCIS-18K-MD یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی ایوولی دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد  پرتاب باد کولر گازی ایوولی مدل EVCIS-18K-MD ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد .

کولر گازی ایوولی ۱۸۰۰۰ دارای ظرفیت ۱۸۰۰۰ می باشد و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ 100 متر است. کولر گازی ایوولی دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد. کولر گازی ایوولی 18000 دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی ایوولی 30000 مدل گلدن EVCIS-30K-MD

32,500,000 تومان

کولر گازی ایوولی 30000 مدل گلدن EVCIS-30K-MD یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی ایوولی دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد  پرتاب باد کولر گازی ایوولی مدل EVCIS-30K-MD ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد .

کولر گازی ایوولی ۳۰۰۰۰ گلدن EVCIS-30K-MD دارای ظرفیت ۳۰۰۰۰ می باشد و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ 100 متر است. کولر گازی ایوولی دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد. کولر گازی ایوولی دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی ایوولی گلدن ۳۶۰۰۰

تومان

کولر گازی ایوولی گلدن ۳۶۰۰۰

کولر گازی ایوولی مدل۳۶K-MD یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی ایوولی مدل ۳۶K-MD دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد پرتاب باد اسپلیت کولر گازی ایوولی مدل ۳۶K-MD ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد . کولر گازی ایوولی ۱۲۰۰۰  گلدن و تایتان --- کولر گازی ایوولی ۱۸۰۰۰  گلدن و تایتان --- کولر گازی ایوولی  ۲۴۰۰۰ گلدن و تایتان  --- کولر گازی ایوولی  ۳0۰۰۰ گلدن --- کولر گازی ایوولی 36۰۰۰ کولر گازی پرتابل ایوولی 12000 کولر گازی های داکت اسپیلت کولر گازی داکت اینورتر T1 18000 و  حاره ای  T3 18000 کولر گازی داکت  اینورتر T1 24000 و  حاره ای  T3 24000 کولر گازی داکتاینورتر T1 30000 و  حاره ای  T3 30000 کولر گازی داکت اینورتر T1 48000 و  حاره ای  T3 48000 کولر گازی داکت اینورتر T1 60000 و  حاره ای  T3 60000 اشاره نمود . کولر گازی ایوولی مدل ۳۶K-MD دارای ظرفیت ۳۶۰۰۰ می باشد و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ ۱۵۰ متر است. اسپلیت کولر گازی ایوولی مدل ۳۶K-MD دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد. کولر گازی ایوولی مدل ۳۶K-J  دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی ایوولی 24000 مدل گلدن EVCIS-24K-MD

21,500,000 تومان

کولر گازی 24000 ایوولی مدل EVCIS-24K-MD یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی ایوولی دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد  پرتاب باد کولر گازی ایوولی مدل EVCIS-24K-MD ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد .

کولر گازی ایوولی 24000 24K-MD دارای ظرفیت ۲۴۰۰۰ می باشد و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ ۲۵ متر است. کولر گازی ایوولی دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد. کولر گازی ایوولی 24000 دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی پرتابل 12000

13,500,000 تومان

کولر گازی پرتابل ایوولی 12000 یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی ایوولی دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد  پرتاب باد کولر گازی ایوولی ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد .

کولر گازی پرتابل ایوولی 12000 دارای ظرفیت 12000 می باشد و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ ۲۵ متر است. کولر گازی ایوولی دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد. کولر گازی پرتابل ایوولی 12000 دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی ایوولی 12000 گلدن EVCIS-12K-MD

13,500,000 تومان

کولر گازی 12000 ایوولی مدل EVCIS-12K-MD یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی ایوولی دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد  پرتاب باد کولر کولر گازی ایوولی مدل EVCIS-12K-MD ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد .

کولر گازی ایوولی ۱۲۰۰۰ گلدن EVCIS-12K-MD دارای ظرفیت ۱۲۰۰۰می باشد و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ ۲۵ متر است. کولر گازی ایوولی دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد. کولر گازی ایوولی 12000 دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی ایوولی 36000 ایستاده

کولر گازی ایوولی 36000 ایستاده یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی ایوولی 36000 ایستاده  دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد

پرتاب باد اسپلیت کولر گازی ایوولی 36000 ایستاده  ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد .  کولر گازی Evvoli ایستاده  دارای ظرفیت 36000 درای ابعاد بسیار بزرگی می باشد که به نام انگلیسی  شناسخته می شود

و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ 150 متر است. کولر گازی ایوولی 36000 ایستاده دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد.

اسپلیت کولر گازی ایوولی 36000 ایستاده   دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی ایوولی 12000 اینورتر +++EVDC-12K-A

کولر گازی ایوولی 12000 مدل اینورتر +++EVDC-12K-A یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی ایوولی دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد  پرتاب باد کولر گازی ایوولی مدل +++EVDC-12K-A ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد .

کولر گازی ایوولی 12000 اینورتر +++EVDC-12K-A دارای ظرفیت 12000 می باشد و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ 25 متر است. کولر گازی ایوولی دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد. کولر گازی ایوولی دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی ایوولی 24000 اینورتر +++EVDC-24K-A

24,500,000 تومان

کولر گازی ایوولی 24000 اینورتر +++EVDC-24K-A یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی ایوولی دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد  پرتاب باد کولر گازی ایوولی مدل EVCIS-24K-A+++ ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد .

کولر گازی ایوولی 24000 اینورتر +++EVDC-24K-A دارای ظرفیت ۲۴۰۰۰ می باشد و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ ۲۵ متر است. کولر گازی ایوولی دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد. کولر گازی ایوولی 24000 دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی ایوولی 30000 اینورتر +++EVDC-30K-A

کولر گازی ایوولی 30000 اینورتر +++EVDC-30K-A یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی ایوولی دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد  پرتاب باد کولر گازی ایوولی 30000 اینورتر +++EVDC-30K-A ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد .

کولر گازی ایوولی 30000 اینورتر +++EVDC-30K-A دارای ظرفیت ۳۰۰۰۰ می باشد و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ 100 متر است. کولر گازی ایوولی دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد. کولر گازی ایوولی دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی ایوولی 18000 اینورتر +++EVDC-18K-A

19,800,000 تومان

کولر گازی ایوولی 18000 اینورتر +++EVDC-18K-A یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی ایوولی دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد  پرتاب باد کولر گازی ایوولی 18000 اینورتر +++EVDC-18K-A ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد .

کولر گازی ایوولی ۱۸۰۰۰ اینورتر دارای ظرفیت ۱۸۰۰۰ می باشد و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ 100 متر است. کولر گازی ایوولی دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد. کولر گازی ایوولی 18000 دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

لیست قیمت کولر گازی هایسنس
لیست قیمت کولر گازی جنرال گلد

کولر گازی جنرال گلد 12000 مدل GG-S12000

13,500,000 تومان

قیمت کولر گازی جنرال گلد 12000 مدل General Gold GG-S12000 PLATINUM  یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. این کولر گازی  دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد پرتاب باد این کولر گازی ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد .

کولر گازی جنرال گلد 12000 پلاتینیوم دارای ظرفیت 12000 درای ابعاد بسیار بزرگی می باشد و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ 80 متر است. این کولر گازی دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد و دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی جنرال گلد 18000 مدل GG-S18000

18,500,000 تومان

قیمت کولر گازی جنرال گلد 18000 مدل GG-S18000 PLATINUM یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. این کولر گازی  دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد پرتاب باد این کولر گازی ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد .

کولر گازی جنرال گلد 18000 پلاتینیوم دارای ظرفیت 18000 درای ابعاد بسیار بزرگی می باشد و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ 60 متر است. این کولر گازی دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد و دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی جنرال گلد 24000 مدل GG-S24000

20,500,000 تومان

قیمت کولر گازی جنرال گلد 24000 مدل General Gold GG-S24000 PLATINUM  یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. این کولر گازی  دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد پرتاب باد این کولر گازی ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد .

کولر گازی جنرال گلد 24000 پلاتینیوم دارای ظرفیت 24000 درای ابعاد بسیار بزرگی می باشد و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ 80 متر است. این کولر گازی دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد و دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی جنرال گلد 30000 ویتالی

32,500,000 تومان

قیمت کولر گازی جنرال گلد 30000 مدل General Gold ویتالی یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. این کولر گازی  دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد پرتاب باد این کولر گازی ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد .

کولر گازی جنرال گلد 30000 ویتالی دارای ظرفیت 30000 درای ابعاد بسیار بزرگی می باشد و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ 100 متر است. این کولر گازی دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد و دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی جنرال گلد 24000 اینورتر مدل GG-MS24000

24,500,000 تومان

قیمت کولر گازی جنرال گلد 24000 مدل General Gold GG-MS24 TITaNIUM inverter plus  یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. این کولر گازی  دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد پرتاب باد این کولر گازی ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد .

کولر گازی جنرال گلد 24000 تیتانیوم  دارای ظرفیت 24000 درای ابعاد بسیار بزرگی می باشد و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ 80 متر است. این کولر گازی دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد و دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

لیست قیمت کولر گازی گری
لیست قیمت کولر گازی جنرال شکار
لیست قیمت کولر گازی جنرال مکس
نوشته های سرمارسان

آخرین نوشته یا بلاگ های سرمارسان

با سرمارسان از آخرین خبر های روز دنیا با خبر شوید

برخی از مشتریان صاحب نام که به ما اعتماد کرده اند

 قیمت کولر گازی و اسپیلت | قیمت خرید انواع کولر گازی

کولر گازی یک نوع سیستم تهویه مطبوع که از دو قسمت اصلی تشکیل شده است - یک کمپرسور در خارج و یک پنل برای خروج هوای سرد یا گرم در داخل می باشد که در ظرفیت های مختلف تشکیل شده که برای هر مترازی قابل استفاده و عمل تهویه مطبوع را انجام دهد . 

در این مقاله سرمارسان قصد دارد که با تفکیک هر ظرفیت برای مشحص سازی متراژ مناسب آن شمار را راهنمایی کند .

 

مشخصات کولر گازی

مشخصات کولر گازی میتوان به ظرفیت ، کمپرسور ، برد اینوتر ، کم مصرف بودن ، گرید مصرف ، امکانات های یونت داخلی ، موتورسنگین یا سبک ، اصلی یا تقلبی ، … اشاره کرد در خرید کولر گازی باید به تمام این نکات توجه کرد .

اما از مهمترین مشخصات کولر گازی ظرفیت آن برای انتخاب مناسب برای فضا ی شما می باشد که جلو تر به آن می پردازیم 

لیست قیمت کولر گازی

در مورد قیمت کولر گازی و با توجه به تنوع بالای محصولات باید گفت که قیمت مدل های مختلف کولر گازی تولید شده به طور متوسط بین ۷ تا 25 میلیون است. همان طور که در بالا اشاره شد سرمارسان بهترین قیمت کولر گازی  ، گارانتی و خدمات عالی پس از فروش را دارند که شما را راضی خواهد کرد. 

لیست قیمت کولر گازی جنرال مکس  ، لیست قیمت کولر گازی جنرال گلد  ، لیست قیمت کولر گازی جنرال شکار   ،  لیست قیمت کولر گازی زانتی  ،  لیست قیمت کولر گازی ایوولی  ،  لیست قیمت کولر گازی گری ، لیست قیمت کولر گازی هایسنس

لیست قیمت کولر گازی هایسنس

 هر چه سریع تر منطقه شما را تقسیم می کند و صدای بسیار پایینی دارد که کاربر را آزار نمی دهد و طرفدار های زیادی دارند زیرا مصرف برق بسیار پایینی دارند که باعث میشود قیمت کولر گازی  برای شما به صرفه باشد.

خرید کولر گازی  

فروشگاه سرمارسان تمام محصولات برای خرید کولر گازی را برای شما مشتریان فراهم کرده است که با بررسی دقیق مدل ها و ارزیابی بتوانید بهترین انتخاب را داشته باشید . 5 سال گارانتی تعویض کمپرسور بی قید و شرط با تضمین اصالت کلا و ارائه شناسه کالا برای اثبات خرید کولر گازی اصلی بتوانید با خیال اسوده خرید خود را انجام دهید .

قیمت کولر گازی 12000

 معمولاً متراژ 12 الی 25 متر از این نوع ظرفیت استفاده می‌کنند که مناسب برای اداره جات ها و اتاق های منزل می باشد که استفاده فراوانی دارند که این مدل به دلیل  مصرف برق بسیار پایین و به صرفه بودن از لحاظ هزینه های برق بسیار پرفروش و پر طرفدار می باشد ، اندازه کوچک  کولر گازی 12000 باعث شده که یکی از محبوبترین ظرفیتهای کولر گازی باشد که در برند های متنوع تولید و عرضه در بازار جهانی و همچنین بازار ایران شده است که برندهای معروف و نام آشنا را به شما معرفی می کنیم .به طور کلی کولر گازی ها به دو دسته تیوان و تیتری تقسیم می‌شوند که تیوان برای آب و هوای معتدل و تیتری برای آب و هوای بسیار گرم و خشک هستند برای آب و هوای معتدل باعث افزایش مصرف برق و افزایش بیش از اندازه سرما  می شود که  این امر باعث استفاده نادرست از کولر گازی و بالا رفتن مصرف برق می شود انتخاب یکی از نکات مهم در انتخاب و خرید کولر گازی هست با ما همراه باشید تا با برندهای مختلف کولر گازی در ظرفیت های مختلف  به شما معرفی کنیم و با مشاوره سرمایه بتوانید بهترین کولر گازی بازار را برای خود خریداری نمایید   

با ما همراه باشد که به شما چندتا از بهترین برند های کولر گازی را معرفی میکنیم

برندهای کولر گازی 12000

 

فروشگاه سرمارسان لیست بهترین برند های این ظرفیت 12000 برای مشا فراهم کرده هست جنرال مکس 12000 ، جنرال گلد 12000 ، زانتی 12000 ،  ایوولی 12000 ، جنرال شکار 12000 ، کولر گازی هایسنس 12000 

خرید کولر گازی 12000

با توجه به گسترده گی کولر گازی در برند ها و مناسب بودن آن برای هرشهری متفاوت می باشد و با بررسی کولر گازی 12000 در برند های بالا و مطالعه توضیخات اختصاصی هر برند میتوانید با کارشناسان سرمارسان برای انتخاب بهترین مدل برای شهر شما انتخاب و خرید کنید .

قیمت کولر گازی 18000

معمولا برای محیط هایی با متراژ بین 25 تا 40 مترمربع از کولر گازی 18000 استفاده می شود . قدرت بیشتر و در عین حال کم مصرف بودن از مزیت های این ظرفیت می باشد که با توجه به گرم تر شدن هوا در هر سال کولر گازی 18000 انتخاب بهتری برای مغازه و یا اداره جات ها می باشد .

با ما همراه باشد که به شما چندتا از بهترین برند های کولر گازی را معرفی میکنیم .

برندهای کولر گازی 18000

فروشگاه سرمارسان لیست بهترین برند های این ظرفیت 18000 برای مشا فراهم کرده هست جنرال مکس 18000 ، جنرال گلد 18000 ، زانتی 18000 ،  ایوولی 18000 ، جنرال شکار 18000 ، کولر گازی هایسنس 18000 

خرید کولر گازی 18000

با توجه به گسترده گی کولر گازی در برند ها و مناسب بودن آن برای هرشهری متفاوت می باشد و با بررسی کولر گازی 18000 در برند های بالا و مطالعه توضیخات اختصاصی هر برند میتوانید با کارشناسان سرمارسان برای انتخاب بهترین مدل برای شهر شما انتخاب و خرید کنید .

قیمت کولر گازی 24000

معمولا برای محیط هایی با متراژ بین 40 تا 60 مترمربع از کولر گازی 24000 استفاده می شود . بهترین انتخاب برای حال و پذیرایی منزل شما کولر گازی 24000 است که یکی از پرفروش ترین ظرفیت ها و بهرتین انتخاب برای منزل شما می باشد .

با ما همراه باشد که به شما چندتا از بهترین برند های کولر گازی را معرفی میکنیم .

برندهای کولر گازی 24000

فروشگاه سرمارسان لیست بهترین برند های این ظرفیت 24000 برای مشا فراهم کرده هست جنرال مکس 24000 ، جنرال گلد 24000 ، زانتی 24000 ، ایوولی 24000 ، جنرال شکار 24000 ، کولر گازی هایسنس 24000

خرید کولر گازی 24000

با توجه به گسترده گی کولر گازی در برند ها و مناسب بودن آن برای هرشهری متفاوت می باشد و با بررسی کولر گازی 24000 در برند های بالا و مطالعه توضیخات اختصاصی هر برند میتوانید با کارشناسان سرمارسان برای انتخاب بهترین مدل برای شهر شما انتخاب و خرید کنید

قیمت کولر گازی 30000

معمولا برای محیط هایی با متراژ بین 60 تا 100 مترمربع از کولر گازی 30000 استفاده می شود . معمولا انتخاب این ظرفیت از کولر گازی برای مصرف کنندگان سخت پسند و حساس به صمرف برق می باشد که برای کاهش توان کمپصور از این ظرفیت برای منزل خود استفاده میکنند 

با ما همراه باشد که به شما چندتا از بهترین برند های کولر گازی را معرفی میکنیم .

برندهای کولر گازی 30000

فروشگاه سرمارسان لیست بهترین برند های این ظرفیت 30000 برای مشا فراهم کرده هست جنرال مکس 30000 ، جنرال گلد 30000 ، زانتی 30000 ،  ایوولی 30000 ، جنرال شکار 30000 ، کولر گازی هایسنس 30000

خرید کولر گازی 30000

با توجه به گسترده گی کولر گازی در برند ها و مناسب بودن آن برای هرشهری متفاوت می باشد و با بررسی کولر گازی 30000 در برند های بالا و مطالعه توضیخات اختصاصی هر برند میتوانید با کارشناسان سرمارسان برای انتخاب بهترین مدل برای شهر شما انتخاب و خرید کنید .

برچسب محصولات
r410 خرید کولر گازی قیمت لباسشویی ال جی در بانه قیمت ماشین لباسشویی ال جی پنج کیلویی قیمت ماشین لباسشویی ال جی ۴ کیلویی لباسشویی ال جی 4 جی 5 لباسشویی ال جی ۱۰.۵/۷ لباسشویی ال جی ۴j6 لباسشویی ال جی ۴۹۶ کولر گازی کولرگازی کولر گازی 12000 کولر گازی 18000 کولر گازی 24000 کولر گازی 30000 کولر گازی اجنرال اینورتر کولر گازی ارزان کولر گازی ارزان و کم مصرف کولر گازی اسپلیت کولر گازی ایران رادیاتور کولر گازی ایستاده کولر گازی ایوولی دیجی کالا کولر گازی ایوولی موتور سنگین کولر گازی بانه کولر گازی جنرال کولر گازی جنرال شکار کولر گازی جنرال مکس کولر گازی جنرال مکس 12000 کولر گازی جنرال مکس 24000 کولر گازی جنرال گلد کولر گازی دیجی کالا کولر گازی دیواری کولر گازی زانتی کولر گازی زانتی 24000 کولر گازی زانتی 30000 کولر گازی سامسونگ کولر گازی پرتابل کولر گازی پنجره ای کولر گازی کم مصرف کولر گازی گری کولر گازی گری 24000 کولر گازی گری 30000 کولر گازی گرین کولر گازی گرین ساخت کجاست کولر گازی گری ۱۲۰۰۰