نمایش 1–12 از 16 نتیجه

کولر گازی 24000 گری مدل GWH24QF-S3DTB2A/O

۴۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت کولر گازی گری 24000 یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی گری دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد پرتاب باد این کولر گازی ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد .

این کولر گازی گری ۲۴۰۰۰ دارای ظرفیت ۲۴۰۰۰ درای ابعاد بسیار بزرگی می باشد که به نام انگلیسی GREE شناسخته می شود و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ 60 متر است. کولر گازی گری دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد. کولر گازی گری دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی گری 12000 gwh

۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کولر گازی گری 12000 یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی گری دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد پرتاب باد این کولر گازی ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد .

این کولر گازی گری 12000 دارای ظرفیت 12000 درای ابعاد بسیار بزرگی می باشد که به نام انگلیسی GREE شناسخته می شود و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ 25 متر است. کولر گازی گری دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد. کولر گازی گری دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی 30000 گری اینورتر

تماس بگیرید

کولر گازی گری 30000 اینورتر یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی گری دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد پرتاب باد این کولر گازی ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد .

این کولر گازی گری ۳۰۰۰۰ اینورتر دارای ظرفیت 30000 درای ابعاد بسیار بزرگی می باشد که به نام انگلیسی GREE شناسخته می شود و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ 25 متر است. کولر گازی گری دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد. کولر گازی گری دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی گری 24000 اینورتر

تماس بگیرید

کولر گازی گری 24000 اینورتر یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی گری دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد پرتاب باد این کولر گازی ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد .

این کولر گازی گری ۲۴۰۰۰ اینورتر دارای ظرفیت 24000 درای ابعاد بسیار بزرگی می باشد که به نام انگلیسی GREE شناسخته می شود و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ 25 متر است. کولر گازی گری دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد. کولر گازی گری دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی گری 18000

۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کولر گازی گری 18000 یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی گری دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد پرتاب باد این کولر گازی ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد .

این کولر گازی گری ۱۸۰۰۰ دارای ظرفیت 18000 درای ابعاد بسیار بزرگی می باشد که به نام انگلیسی GREE شناسخته می شود و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ 40 متر است. کولر گازی گری دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد. کولر گازی گری دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی گری s4 MATIC-P12H1 12000

تماس بگیرید

قیمت کولر گازی گری 30000 s4 matic یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی گری دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد پرتاب باد این کولر گازی ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد .

این کولر گازی گری 18000 دارای ظرفیت 18000 درای ابعاد بسیار بزرگی می باشد که به نام انگلیسی GREE شناسخته می شود و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ 40 متر است. کولر گازی گری دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد. کولر گازی گری دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی گری s4 MATIC-P18H1 18000

تماس بگیرید

قیمت کولر گازی گری 30000 s4 matic یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی گری دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد پرتاب باد این کولر گازی ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد .

این کولر گازی گری 18000 دارای ظرفیت 18000 درای ابعاد بسیار بزرگی می باشد که به نام انگلیسی GREE شناسخته می شود و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ 40 متر است. کولر گازی گری دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد. کولر گازی گری دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی گری s4 MATIC-P30H1 30000

تماس بگیرید

قیمت کولر گازی گری 30000 s4 matic یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی گری دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد پرتاب باد این کولر گازی ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد .

این کولر گازی گری 30000 دارای ظرفیت ۳۰۰۰۰ درای ابعاد بسیار بزرگی می باشد که به نام انگلیسی GREE شناسخته می شود و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ 100 متر است. کولر گازی گری دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد. کولر گازی گری دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی گری s4 MATIC-P24H1 24000

تماس بگیرید

قیمت کولر گازی گری 24000 s4 matic یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی گری دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد پرتاب باد این کولر گازی ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد .

این کولر گازی گری ۲۴۰۰۰ s4 matic دارای ظرفیت ۲۴۰۰۰ درای ابعاد بسیار بزرگی می باشد که به نام انگلیسی GREE شناسخته می شود و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ 60 متر است. کولر گازی گری دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد. کولر گازی گری دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی گری 30000 اکسنت مدل Accent H30H1

تماس بگیرید

قیمت کولر گازی گری 30000 اکسنت یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی گری دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد پرتاب باد این کولر گازی ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد .

این کولر گازی گری ۳۰۰۰۰ دارای ظرفیت ۳۰۰۰۰ درای ابعاد بسیار بزرگی می باشد که به نام انگلیسی GREE شناسخته می شود و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ 60 متر است. کولر گازی گری دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد. کولر گازی گری دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی گری 24000 اکسنت مدل Accent H24H1

تماس بگیرید

قیمت کولر گازی گری 24000 یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی گری دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد پرتاب باد این کولر گازی ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد .

این کولر گازی گری ۲۴۰۰۰ دارای ظرفیت ۲۴۰۰۰ درای ابعاد بسیار بزرگی می باشد که به نام انگلیسی GREE شناسخته می شود و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ 60 متر است. کولر گازی گری دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد. کولر گازی گری دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی گری 18000 اکسنت مدل Accent H18H1

تماس بگیرید

کولر گازی گری 18000 اکسنت یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی گری دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد پرتاب باد این کولر گازی ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد .

این کولر گازی گری ۱۸۰۰۰ دارای ظرفیت 18000 درای ابعاد بسیار بزرگی می باشد که به نام انگلیسی GREE شناسخته می شود و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ 40 متر است. کولر گازی گری دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد. کولر گازی گری دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی گری GREE

 

کولر گازی گری یا به انگلیسی Gree یکی از برند های چینی می باشد . که با کمپرسور گری چین که در زمینه تولید کولر گازی، اسپلیت و سیستم های تهویه مطبوع فعالیت می کند وارد بازار شده است . کولر گازی گری سرد و گرم R410A از کیفیت ساخت خوبی برخوردار است و تنوع بالایی دارد. کولر گازی های gree در ظرفیت های مختلفی تولید می شود .

می‌توان گفت کولر گازی گری یکی از برندهای معروف در صنعت تهویه مطبوع است. این نوع کولرها از فرآیند چرخه جذب و تبخیر آب برای خنک کردن هوا استفاده می‌کنند. در واقع، گری به عنوان یکی از پیشگامان تولید کننده کولر گازی طراحی و ساخت این دستگاه را بهبود بخشیده است.

کولر گازی گری با بهره‌گیری از تکنولوژی نوین و کیفیت بالای ساخت، قابلیت ارائه خنکای قوی و عملکرد بهینه را دارد. همچنین، این کولرها با داشتن قابلیت‌هایی همچون تهویه مناسب، کاهش مصرف انرژی، صدای کم و طراحی مدرن، مورد توجه مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرند.

 

مشخصات کولر گازی گری

 

ویژگی منحصر به فرد کولر گازی گری سرد و گرم R410A  مصرف پایین آن است که این موضوع در فرایندهایی که در عملکرد رادیاتور انجام می شود به وجود می آید استفاده از فین های طلایی که انرژی خورشید را ذخیره می کند و در مصرف برق صرفه جویی می شود به همین دلیل Gree جزو کولرهای کم مصرف شناخته شده است.

کولر گازی گری 12000

کولر گازی گری

 

 

کولر گازی گری ساخت کدام کشور است ؟

 

کولر گازی گری ساخت کدام کشور است ؟  کولر گازی گری ساخت کشور چین می باشد ، این کولر گازی گری با نام تجاری Gree به دلیل کیفیت بالا و مطابق با استاندارد های روز دنیا و به دلیل تولید انبوه و کیفیت ساخت مطلوب طرفدار بسیار زیادی دارد .
بهتر است بدانید که کولر گازی گری کجا ساخته می شد ، در واقع این جنرال گلد برندی می باشد که متعلق به ژاپن بود. اما محصولات جنرال مکس به دلیل کاهش هزینه ها در چین ساخته شده و در بازار به فروش می رسد. بسیاری از مدل های محصول گری را با اسم :  کولر گازی گری اینورتر ، کولر گازی گری اکسنت ، کولر گازی گری اس فور ماتیک با ظرفیت می شناسند .

ریموت کنترل کولر گازی گری

 

چراغ نشانگر ریموت کنترل که به صورت مخفی روی پنل قرار گرفته است  و حالت خواب (SLEEP)  که یکی پرکاربرد ترین گزینه های کولر خوب می باشد چرخش جریان هوا گرفته تا تایمر و دکمه تنظیمات همگی بر اساس درخواست و نیاز کاربران می باشد که با فعال کردن هر کدام از این گزینه ها، چراغ مخصوص آن روشن می شود.

کولر گازی گری مناسب برای آب و هوای گرم و شرجیو یا حاره می باشد با توجه به سرد و گرم بودن کولر گازی می توان از آن در زمستان و فصل های سرد سال به عنوان یک بخاری ایده آل و مقرون به صرفه مورد استفاده قرار داد به علاوه با حالت سرمایشی و پرتاب هوا در جهات مختلف، مناسب ترین گزینه برای گرمای تابستان است.

 

قیمت کولر گازی گری اصلی

 

قیمت کولر گازی گری اصلی در سایت سرمارسان بروز می باشد و برای فهمیدن و تشیخیص کولر گازی گری اصلی با ما همراه باشید .

کولر گازی گری اصلی با کارتن های قرمز و نارنجی در بازار دیده می شود و با علامت Gree به صورت چاپی روی پنل حک شده است که این کولر گازی در سرمارسان دارای گارنتی شرکتی و تضمین اصلت کالا می باشد . محصول اصلی کولر گازی گری تکنولوژی تایلند و کمپرسور توشیبا تحت لیسانس ژاپن که از بهترین کمپرسور های بازار می باشد . کولر گازی گری اصلی با اسم های پلاتینوم ، سوپر و مگا موجود می باشد . کولر گازی گری اصلی را باید از شرکت های معتبر مثل فروشگاه سرمارسان خرید کنید تا از اصلت کالا مطمیئن باشید

کولر گازی گری 12000

کولر گازی گری

مدل های کولر گازی گری

کولر گازی گری در مدل و سایز های مختلف تولید میشود که میتوان به مدل اکسنت و اسفورماتیک و اینورتر که از معروف ترین مدل های این نوع کولر گازی می باشند اشاره کرد ، که بریا شما بهرتین مدل های کولر گازی گری را اماده کرده ایم تا به نقد وبررسی آ نها بپردازیم.

 

بهترین مدل کولر گازی گری

کولر گازی گری در انواع مختلفی تولید می‌شود که به برخی از آن‌ها می‌توان اشاره کرد:

  1. کولر گازی تک دیواره: این نوع کولرها برای فضاهای کوچک و محدود استفاده می‌شوند و قابلیت نصب سریع و آسان را دارند.

  2. کولر گازی دو دیواره: این نوع کولرها با دو لایه دیواره بهترین کارایی را در خنک کردن فضاهای بزرگتر داشته و صدای کمتری نیز دارند.

  3. کولر گازی اسپلیت: در این نوع کولرها، بخش هوای داخلی و بخش فشار مثبت جدا شده‌اند که باعث کاهش نویز و افزایش کارایی در خنک کردن فضا می‌شود.

  4. کولر گازی پرتابل: این نوع کولرها به عنوان جایگزینی برای کولرهای دیواری در فضاهای کوچک از جمله اتاق‌های خواب، اتاق‌های مطالعه و دفاتر کار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

  5. کولر گازی صنعتی: برای استفاده در فضاهای بزرگتر همچون سالن‌های تجاری، فروشگاه‌ها، دفاتر، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و غیره طراحی شده‌اند.

کولر گازی گری اکسنت h12h1 accent

کولر گازی گری اکسنت h12h1 accent  همان به اصطلاح کولر گازی گری می باشد که در مدل اکسنت با طرح و مدل خاص خود اسکنت تولید و عرضه بازار شده است که یکی از ارزان ترین مدل های کولر گازی گری می باشد .

کولر گازی گری اسفورماتیک S4matic 

کولر گازی گری اسفورماتیک S4matic یکی از قوی ترین و بهترین مدل های کولر گازی گری می باشد که به تازگی هم روانه بازار شده است و انقلابی در صنعت کولرگازی ایجاد کرد که مدل اسفورماتیک یا s4matic از بهترین نوع کولر گازی گری می باشد .

کولر گازی گری اینورتر

کولر گازی گری اینورتر از مدل های کم مصرف برند گری می باشد که با کاهش هزینه برق مصرف آن را کاهش داده و در هزینه برق صرفه جویی میکند که جزو کولرگازی های کم مصرف محسوب میشود ، کولر گازی گری اینورتر محبوبیت زیادی بین خریداران دارد اما به دلیل قیمت بالای آن بیشتر مشتریان در خردپید مدل اینوتر تردید دارند.

تفاوت کولر گازی گری اکسنت با اسفورماتیک

کولر گازی گری اکسنت مدل ارزان تری نسبت به اسفورماتیک می باشد که کولر گازی اکسنت از قدرت و توان ضعیف تری نسبت کولرگازی گری اسفورماتیک s4matic دارد و همچنین کولر گازی گزی مدل T3 از این کولر گازی می باشد که به خاطر حاره ای بودن این کولر گازی در همه ی مناطق کارکرد مناسبی دارد ولی کولر گازی گری accent فقط برای اب هوای معتدل و معمولی کاربرد دارد . در کل در مقایسه این دو مدل s4matic گزینه بهتری هست 

 

نقد و بررسی کولر گازی گری

 

هر کدام از کولرهای موجود در بازار از هر برندی دارای ویژگی‌ها و مزایای منحصر به‌ فردی هستند اما انتخاب بهترین و مناسب‌ترین کولر باید بر اساس فاکتورهایی مانند شرایط جغرافیایی منطقه، گارانتی کولر، طراحی و ظاهر آن، قیمت، تکنولوژی‌های آن، میزان مصرف و طول عمر صورت می‌گیرد. طراحی و ظاهر این کولرگازی با ظرفیت را می‌توان از ویژگی‌ها بارز آن دانست زیرا در طرح‌بندی و رنگ‌بندی‌های مختلفی در دسترس هستند و می‌توان از آن‌ها به عنوان لوازم دکوری برای تزئین منازل هم استفاده کرد.

همچنین کیفیت قطعات سازنده این کولرها به گونه‌ای است که شرکت جنرال مکس برای آن‌ها گارانتی ۵ ساله در نظر گرفته است که به معنی مرغوبیت بالای آن است. با توجه نوع طراحی، قطعات استفاده شده در آن، موتور و کمپرسور و نوع گاز مبرد مصرف انرژی بسیار مناسبی دارند و دارای برچسب انرژی B هستند و برای مناطق معتدل بسیار مناسب هستند.

قبل از خرید یک کولر گازی باید تعدادی از شرایط را در نظر بگیرید تا با توجه به شرایط خود بهترین انتخاب را داشته باشد. شرط خرید کولر گازی در چه منطقه ای زندگی می کنید؟ شرایط اقلیمی منطقه باید در نظر گرفته شود. همچنین به اندازه خانه و محل توجه کنید. با توجه به این شرایط می توانید کولر گازی ایده آل را از نظر مصرف و کارایی انتخاب کنید.

 

کولر گازی دیواری گری با اینورتر

 

تکنولوژی اینورتر در کولرهای گازی دیواری گری به منظور بهبود کارایی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی استفاده می‌شود. در کولرهای سنتی، فرکانس کاری فن‌ها و کمپرسور ثابت است و تنها با خاموش یا روشن شدن دستگاه تغییر می‌کند.

اما در کولرهای دیواری گری با تکنولوژی اینورتر، فرکانس کاری کمپرسور متناسب با نیاز بار حرارتی فضای خنک‌شده تنظیم می‌شود. بدین ترتیب، کمپرسور با توان متغیر کار خود را انجام می‌دهد و در صورتی که نیاز به خنکایی کم باشد، توان کمتری مصرف می‌کند و در صورتی که نیاز به خنکایی بیشتر باشد، توان بیشتری مصرف می‌کند.

با توجه به اینکه بیشترین مصرف برق در کولرهای گازی به علت فعالیت کمپرسور است، استفاده از تکنولوژی اینورتر در کولرهای دیواری گری باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی و در نتیجه کاهش هزینه‌های برقی می‌شود. همچنین، این تکنولوژی باعث کاهش سطح نویز و افزایش عمر دستگاه نیز می‌شود.

 

 

تکنولوژی G10 در اینورتر کولر گازی گری

 
 

فناوری G10 در کولرهای گازی دیواری اینورتر گری، یکی از مهمترین و پیشرفته‌ترین فناوری‌های مورد استفاده قرار گرفته در این تجهیزات است. این فناوری باعث بهبود کارایی و کاهش مصرف انرژی در کولرهای گازی گری شده است.

فناوری G10 در کولر گازی گری، شامل استفاده از کمپرسور DC Inverter (کمپرسور الکترونیکی) با فن خنک‌کننده دوگانه می‌شود. این فناوری باعث افزایش ظرفیت خنکایی و کاهش صدای دستگاه می‌شود. همچنین، توانایی کمپرسور در تنظیم سرعت و فشار را دارا می‌باشد و بدین ترتیب می‌تواند مصرف انرژی را تا 50 درصد کاهش دهد.

با استفاده از فناوری G10 در کولر گازی گری، علاوه بر کاهش مصرف انرژی، هزینه‌های نگهداری و تعمیرات نیز کاهش می‌یابد. این فناوری باعث افزایش عمر دستگاه و بهبود کیفیت هوای خروجی می‌شود. در کل، فناوری G10 در کولر گازی گری به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین فناوری‌های موجود برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش هزینه‌های انرژی بسیار مؤثر است.

 

مصرف برق کولر گازی گری

 

مصرف برق کولر گازی گری نسبت به بقیه کولر گازی های جنرال که در رده های این کولر گازی قرار دارد ، کم مصرف تر و بهین هتر است مصرف برق کولر گازی گری در گرید B قرار دارد ولی برخی شایعات حاکی از آن است که این کولر گازی یعنی جنرال گلد مدل در گرید A قرار دارد ، با این حال کولر گازی گری از لحاظ مصرف برق در رده ی خوبی قرار دارد و میتواند در هزین همصرف برق شما صرفه جویی کند و باید به این نکنه توجه کرد جنرال گلد گران ترین مدل درد سدته های جنرال قرار دارد که میتواند مصرف برق شمارا کنترل نماید .

 

قابلیت خود تمیز کردن کولر گازی گری

 

در این بخش، دستگاه کولر گازی گری را توصیه می کنیم، چرا که کولر گازی جنرال گلد تقریباً با تمام موقعیت ها سازگار است و بهترین ویژگی ها را دارد. همانطور که می دانید، کولر گازی   قابلیت خود تمیز کردن خودکار را دارد. با استفاده از این ویژگی، شما دیگر نیاز به تعمیر و نگهداری کوتاه مدت بر روی کولر گازی. پانل های داخل یخچال همیشه مرطوب هستند و رطوبت در یخچال محل خوبی برای رشد باکتری ها است.

اما شرکت جنرال با استفاده از این ویژگی در کولر گازی گری مانع از رشد باکتری ها می شود. SELF با خشک نگه داشتن کولر گازی از رشد باکتری ها و همچنین بوهای ناخوشایند جلوگیری می کند. و همیشه باعث می شود هوای تازه و جریان اکسیژن دریافت کنید.

رادیاتور طلایی کولر گازی گری

علاوه بر این ، بیش از حد تقسیم gree بهره مند از تیغه های ضد فرسایش رادیاتور طلایی. این ویژگی از پانل های خارجی محافظت می کند، به طور مداوم در معرض آب و هوا و رطوبت، از زنگ و خوردگی قرار می گیرد. این امر باعث می شود عمر کولر گازی و بهره برداری از آن بسیار طولانی تر شود. کولر گازی گری مدل دارای فن است. شما می توانید کولر گازی را در حالت فن با فعال کردن گزینه فن بر روی کنترل از راه دور قرار داده است.

در این حالت موتور کندانسور یا کولر گازی خاموش می شود و فن داخلی در حال کار است و به عنوان فن عمل می کند. این ویژگی زمانی برای بهار خاص تر است که نیازی به سرما یا گرما نکنید و نیاز به حرکت هوا دارید.

 

کولر گازی گری با گاز R410A

 

گاز مبرد R410A یکی از گازهای مبرد پرمصرف و پرکاربرد در کولرهای گازی گری است. این گاز مبرد در کولرهای گازی گری به دلیل خواص حرارتی بالا و کارایی بیشتر در مقایسه با گاز مبرد‌های قدیمی‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فشار اسمی کاری R410A بیشتر از گازهای مبرد قبلی است که باعث می‌شود کولر گازی با این گاز مبرد، توان خنکایی بیشتری داشته باشد. همچنین، این گاز مبرد به دلیل ترکیبات بدون سرب و دیگر مواد آلوده‌کننده، کمتر به محیط زیست صدمه وارد می‌کند و از این رو به عنوان یک گزینه پایدار برای کولرهای گازی استفاده می‌شود.

لازم به ذکر است که برای نصب، تعمیر و شارژ کولرهای گازی با گاز R410A، نیاز به تجهیزات و دانش فنی خاص دارید و باید این کارها توسط فنی‌حرفه‌ای صورت پذیرد.

 

مزایا و معایب کولر گازی گری

 

مزایا و معایب کولر گازی گری به کیفیت و ارزان قیمت بودن و ویژگی های آن برمیگردد که به ان اشاره میکنیم .

از مزیای کولر گازی گری به دلیل قیمت پایین بسار در بازار محبوب می باشد و با طرح و رنگ های زیبا موجود می باشد و اغلب با کارتن های نارنجی شناخته شدند .

معایب کولر گازی گری گرید مصرف B آن می باشد که به دلیل مصرف برق بالاتر نسبت به بقیه کولر های بازار می باشد که و از دیگر معایب آن ها ضعیف بودن برد آن ها می باشد که مجر به افزایش برق مصرفی این کولر گازی میگردد .

در بخش بالا در مورد مزایا های بسیاری از کولر گازی صحبت می کنیم. اگر شما به دنبال یک کولر گازی کم هزینه, کولر گازی ممکن است بهترین انتخاب برای شما. در زمستان می توانید از کولر گازی Gree به عنوان بخاری استفاده کنید. پانل های داخل موتور این  کولر گازی در ابعاد 750 × 285 × 200 میلی متر طراحی شده اند، وزن آن 7 کیلوگرم است.

این کولر گازی بسیار سبک و بسیار آسان برای حرکت است. این کولر گازی در اندازه های ۱۲، ۱۸، ۲۴ و ۳۰ هزار تولید می شود که با توجه به شرایط و مساحت محیط خود قادر به انتخاب بهترین اندازه است. کولر گازی برای مناطق کوچک تا ۱۶ متر مربع مناسب است. کولر گازی گری نوعی دیواره تک پانلی از دو قطعه است.

برخی از باکتری هایی که در مکان های مرطوب با متابلیت های خاص خود رشد می کنند، بوی ناخوشایندی ایجاد می کنند و از ایجاد هوای تازه و معطر جلوگیری می کنند. اما وجود خود تمیز کردن به راحتی این مشکل را حل کرد.

کولر گازی گری 12000

کولر گازی گری

نظرات در مورد کولر گازی گری

 

نظرات بسیار مثبتی در ارتباط با کولر گازی گری در دسترس می باشد . کولر گازی به دلیل قیمت ارزان و کیفیت بالا و سرمایش به اندازه و همچنین گرمایش مطلوب مورد توجه خریداران می باشد و همچنین کولر گازی از سرمایش و گرمایش مطلوبی برخوردار هستش گاز های مصرفی درین کولر گازی از گازهای ۴۱۰ و R22 استفاده گردیده است و از مدرن ترین تکنولوژی های روز دنیا برخوردار می باشد

 

کدام مدل کولر گری بهتر است ؟

 

سوال این است کولر گازی گری اکسنت accent بهتر است یا کولر گازی گری اسفورماتیک s4matic باید به نکات قیمتی توجه کرد که کولر گازی گری اسفورماتیک s4matic از قیمت بسیار گران تری برخورد دار است و این کولرگازی ها هر دو از محصولات کشور چین می باشند ولی کولر گازی گری اسفورماتیک s4matic به دلیل تطابق شرایط اب و هوایی با اکثرا شهر های ایران از محبوب ترین مدل های کولر گازی گری می باشد .

 

مقایسه و تقاوت کولر گازی گری با جنرال مکس

 

در مقایسه و تقاوت کولر گازی گری کمپرسور ساخت خود کمپانی گری و جنرال مکس داری کمپرسور توشیبا تحت لیسانس ژاپن و ساخت چین میباشد که با این تفاوت که کولر گازی گری ساخت چین تحت لیانس امریکا و جنرال مکس چین می باشد و هردو آنها از هر کولر های معروف و پرفروش بازار از کیفیت مطلوبی برخوردار هستند که در بررسی این کولر گازی ها باید این به نکات طراحی ، پنل ، گاز ، محیط استفاده ، شهر مصرف کننده توجه داشت .

کولر گازی جنرال مکس بهتر است یا گری

شاید برای شما هم سوال پیش اومده که کولر گازی گری بهتر است یا گازی جنرال مکس کدام بهتر است کولر گازی گری از کیفیت و برد بهتری نسبت به کولر گازی جنرال مکس برخوردار است و از لحاظ بی‌کیفیتی کولر گازی گری انتخاب بهتری نسبت به گازی جنرال مکس می باشد و همچنین کولر گازی گری هزینه خرید بیشتری نسبت به کولر گازی جنرال مکس به طبع دارد و به همین دلیل کولر گازی گری از نقاط مثبت و بهتری نسبت به کولر گازی جنرال مکس برخوردار می باشد  .

 

 

 

سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

فروشگاه
فهرست
0 علاقه مندی ها
حساب کاربری من