نمایش 1–12 از 123 نتیجه

کولر گازی دیواری ماتسو پلاس اینورتر ۲۵۰۰۰ مدل RX25HW / FH410

17,400,000 تومان
کولر گازی ماتسو پلاس اینورتر  ۲۵۰۰۰ مدل RX25HW / FH410 یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی ماتسو پلاس اینورتر  ۲۵۰۰۰ مدل RX25W / FH410 دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد پرتاب باد اسپلیت کولر گازی ماتسو پلاس اینورتر  ۲۵۰۰۰ مدل RX25HW / FH410  پبین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد .کولر گازی ماتسو پلاس اینورتر  ۲۵۰۰۰ مدل RX25HW / FH410 دارای ظرفیت ۲۵۰۰۰ می باشد و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ ۶۰ متر است. اسپلیت کولر گازی ماتسو پلاس اینورتر  ۲۵۰۰۰ مدل RX25HW / FH410 دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد. کولر گازی ماتسو پلاس اینورتر  ۲۵۰۰۰ مدل RX25HW / FH410دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی ایوولی پرتابل 12000

12,500,000 تومان

کولر گازی ایوولی پرتابل 12000

کولر گازی ایوولی پرتابل ۱۲۰۰۰ هزار  یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی ایوولی پرتابل ۱۲۰۰۰ هزار دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد  پرتاب بادکولر گازی ایوولی پرتابل ۱۲۰۰۰ هزارببین ۱ الی۲ متر میباشد کولر گازی ایوولی ۱۲۰۰۰  گلدن و تایتان --- کولر گازی ایوولی ۱۸۰۰۰  گلدن و تایتان --- کولر گازی ایوولی  ۲۴۰۰۰ گلدن و تایتان  --- کولر گازی ایوولی  ۳۶۰۰۰ گلدن --- کولر گازی ایوولی 36۰۰۰ کولر گازی پرتابل ایوولی 12000 کولر گازی های داکت اسپیلت کولر گازی داکت اینورتر T1 18000 و  حاره ای  T3 18000 کولر گازی داکت  اینورتر T1 24000 و  حاره ای  T3 24000 کولر گازی داکتاینورتر T1 30000 و  حاره ای  T3 30000 کولر گازی داکت اینورتر T1 48000 و  حاره ای  T3 48000 کولر گازی داکت اینورتر T1 60000 و  حاره ای  T3 60000 اشاره نمود .  کولر گازی ایوولی پرتابل ۱۲۰۰۰ هزار  و برای محیط های کوچک تر ازمتراژ ۲۵ متر است. همچنین کولر گازی های پرتابل نیاز به خروجی لوله دارند در انتخاب کولر گازی پرتابل دقت لازم را لحاظ بفرمایید . اسپلیت کولر گازی ایوولی پرتابل ۱۲۰۰۰ هزاردارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد. کولر گازی ایوولی پرتابل ۱۲۰۰۰ هزار دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی جنرال گلد ۱۸۰۰۰ پلاتینیوم

13,400,000 تومان

کولر گازی جنرال گلد ۱۸۰۰۰ پلاتینیوم

کولر گازی جنرال گلد 18000 پلاتینیوم مدل GG-18000 یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی جنرال گلد 18000 پلاتینیوم GG-18000 دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد  پرتاب باد کولر گازی جنرال گلد 18000 پلاتینیوم مدل GG-18000 ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد . کولر گازی جنرال گلد 18000 پلاتینیوم  دارای ظرفیت ۱۸۰۰۰ می باشد و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ ۲۵ متر است. کولر گازی جنرال گلد 18000 پلاتینیوم GG-18000 دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد. کولر گازی جنرال گلد 18000 پلاتینیوممدل GG-18000  دارای گاز R22 می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی ایوولی گلدن ۱۲۰۰۰

10,800,000 تومان

کولر گازی ایوولی گلدن ۱۲۰۰۰

کولر گازی ایوولی گلدن ۱۲۰۰۰ یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی ایوولی مدل۱۲K-MD دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد  پرتاب باد ایوولی مدل ۱۲K-MDببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد . کولر گازی ایوولی ۱۲۰۰۰  گلدن و تایتان --- کولر گازی ایوولی ۱۸۰۰۰  گلدن و تایتان --- کولر گازی ایوولی  ۲۴۰۰۰ گلدن و تایتان  --- کولر گازی ایوولی  ۳0۰۰۰ گلدن --- کولر گازی ایوولی 36۰۰۰ کولر گازی پرتابل ایوولی 12000 کولر گازی های داکت اسپیلت کولر گازی داکت اینورتر T1 18000 و  حاره ای  T3 18000 کولر گازی داکت  اینورتر T1 24000 و  حاره ای  T3 24000 کولر گازی داکتاینورتر T1 30000 و  حاره ای  T3 30000 کولر گازی داکت اینورتر T1 48000 و  حاره ای  T3 48000 کولر گازی داکت اینورتر T1 60000 و  حاره ای  T3 60000 اشاره نمود . ایوولی مدل۱۲K-MD دارای ظرفیت ۱۲۰۰۰می باشد و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ ۲۵ متر است. اسپلیت ک ایوولی مدل ۱۱۲K-MDدارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد. کولر گازی ایوولی مدل ۱۲K-MD  دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی سوزوکی تانوشی ۲۴۰۰۰

17,000,000 تومان

کولر گازی سوزوکی تانوشی ۲۴۰۰۰

کولر گازی سوزوکی تانوشی ۲۴۰۰۰ هزار مدل ۱۴Hi410 یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد.کولر گازی سوزوکی تانوشی ۲۴۰۰۰ هزار مدل ۲۴Hi410 دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد پرتاب باد اسپلیت کولر گازی سوزوکی تانوشی ۲۴۰۰۰ هزار مدل ۲۴Hi410  پبین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد کولر گازی سوزوکی تانوشی ۲۴۰۰۰ هزار مدل ۲۴Hi410 دارای ظرفیت ۲۴۰۰۰ می باشد و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ ۶۰ متر است. اسپلیت کولر گازی سوزوکی تانوشی ۲۴۰۰۰ هزار مدل ۲۴Hi410 دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد. کولر گازی سوزوکی تانوشی ۲۴۰۰۰ هزار مدل ۲۴Hi410 دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی جنرال گلد ۲۴۰۰۰ پلاتینیوم

16,300,000 تومان

کولر گازی جنرال گلد ۲۴۰۰۰ پلاتینیوم

کولر گازی جنرال گلد مدل GG-24000 یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی جنرال گلد GG-24000 دارای کندانسور طلایی  و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد  پرتاب باد اسپلیت کولر گازی جنرال گلد مدل GG-24000 ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد .

کولر گازی GENERAL GOLD  دارای ظرفیت ۲۴۰۰۰ می باشد و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ ۶۰ متر است. اسپلیت جنرال گلدGG-24000 دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد. اسپلیت کولر گازی جنرال گلد مدل GG-24000  دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی سوزوکی تانوشی ۳۰۰۰۰

22,000,000 تومان

کولر گازی سوزوکی تانوشی ۳۰۰۰۰

کولر گازی سوزوکی تانوشی ۳۰۰۰۰ هزار مدل ۳۰Hi410 یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد.کولر گازی سوزوکی تانوشی ۳۰۰۰۰ هزار مدل ۳۰Hi410 دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد پرتاب باد اسپلیت کولر گازی سوزوکی تانوشی ۳۰۰۰۰ هزار مدل ۳۰Hi410  پبین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد کولر گازی سوزوکی تانوشی ۳۰۰۰۰ هزار مدل ۳۰Hi410 دارای ظرفیت ۳۰۰۰۰ می باشد و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ ۱۰۰ متر است. اسپلیت کولر گازی سوزوکی تانوشی ۳۰۰۰۰ هزار مدل ۲۴Hi410 دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد. کولر گازی سوزوکی تانوشی ۳۰۰۰۰ هزار مدل ۳۰Hi410 دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی جنرال گلد ۱۲۰۰۰ پلاتینیوم

10,500,000 تومان

کولر گازی جنرال گلد ۱۲۰۰۰ پلاتینیوم

کولر گازی جنرال گلد 12000 پلاتینیوم مدل GG-12000 یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی جنرال گلد 12000 پلاتینیوم GG-12000 دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد  پرتاب باد کولر گازی جنرال گلد 12000 پلاتینیوم مدل GG-12000 ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد . 

کولر گازی جنرال گلد 12000 پلاتینیوم دارای ظرفیت ۱۲۰۰۰ می باشد . برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ ۲۵ متر است. کولر گازی جنرال گلد 12000 پلاتینیوم GG-12000 دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد. کولر گازی جنرال گلد 12000 پلاتینیوم مدل GG-12000  دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی جنرال گلد ۶۰۰۰۰ پلاتینیوم

41,500,000 تومان

کولر گازی جنرال گلد ۶۰۰۰۰ پلاتینیوم

کولر گازی جنرال گلد مدل GG-F60000 یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی جنرال گلد GG-F60000 دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد باد اسپلیت کولر گازی جنرال گلد مدل GG-F60000 ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد .  کولر گازی GENERAL GOLD  دارای ظرفیت۶۰۰۰۰رای ابعاد بسیار بزرگی می باشد که به نام انگلیسی ultera شناسخته می شود و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ ۳۰۰ متر سوله جنرال GG-F60000 دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد. اسپلیت کولر گازی جنرال گلد مدل GG-F60000  دارای گاز R410a می باشد که سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.  

کولر گازی دیواری گری ۲۴۰۰۰ هزار GREE R410A

19,000,000 تومان
کولر گازی گری مدل ۲۴۰۰۰ هزار یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی گری مدل ۲۴۰۰۰ هزار دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد پرتاب باد اسپلیت کولر گازی گری مدل S4 matic-J24H1   ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد . کولر گازی گری مدل ۲۴۰۰۰ هزار دارای ظرفیت ۲۴۰۰۰ می باشد و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ ۶۰ متر است. اسپلیت کولر گازی گری مدل ۲۴۰۰۰ هزار دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد. کولر گازی گری مدل ۲۴۰۰۰ هزار دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی ایوولی گلدن ۳۰۰۰۰

21,500,000 تومان

کولر گازی ایوولی گلدن ۳۰۰۰۰

کولر گازی ایوولی گلدن ۳۰۰۰۰ مدل ۳۰K-MD یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی ایوولی مدل ۳۰K-MD دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد  پرتاب باد اسپلیت کولر گازی ایوولی مدل ۳۰K-MD ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد . کولر گازی ایوولی ۱۲۰۰۰  گلدن و تایتان --- کولر گازی ایوولی ۱۸۰۰۰  گلدن و تایتان --- کولر گازی ایوولی  ۲۴۰۰۰ گلدن و تایتان  --- کولر گازی ایوولی  ۳0۰۰۰ گلدن --- کولر گازی ایوولی 36۰۰۰ کولر گازی پرتابل ایوولی 12000 کولر گازی های داکت اسپیلت کولر گازی داکت اینورتر T1 18000 و  حاره ای  T3 18000 کولر گازی داکت  اینورتر T1 24000 و  حاره ای  T3 24000 کولر گازی داکتاینورتر T1 30000 و  حاره ای  T3 30000 کولر گازی داکت اینورتر T1 48000 و  حاره ای  T3 48000 کولر گازی داکت اینورتر T1 60000 و  حاره ای  T3 60000 اشاره نمود . کولر گازی ایوولی مدل ۳۰K-MD دارای ظرفیت ۳۰۰۰۰ می باشد و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ ۱۰۰ متر است. اسپلیت کولر گازی ایوولی مدل ۳۰K-MD دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد. کولر گازی ایوولی مدل ۳۰K-J  دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

کولر گازی جنرال مکس ۱۲۰۰۰ R22

9,900,000 تومان

کولر گازی جنرال مکس ۱۲۰۰۰ R22

کولر گازی جنرال مکس دیجیتال مدل GM-S12000 یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی جنرال مکس GM-S12000 Digital دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد پرتاب باد اسپلیت جنرال مکس دیجیتال GM-S12000 ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد . برای مثال می توان به  ۱۲۰۰۰ جنرال مکس R410A،  جنرال مکس R22 ۱۸۰۰۰ ،  جنرال مکس R410 ۲۴۰۰۰ ، جنرال مکس R22 24000 ،جنرال مکس R410 ۳۰۰۰۰ ، جنرال مکس R22 ۳۰۰۰۰ ،  جنرال مکس R22 ۳۶۰۰۰ ، ایستاده جنرال مکس ۶۰۰۰۰ ایستاده جنرال مکس  اشاره نمود. کولر گازی General Max GM-S12000 دارای ظرفیت ۱۲۰۰۰ می باشد و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ ۲۵ متر است . اسپلیت جنرال مکس GM-S12000 دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد. کولرگازی جنرال مکس GM-S12000 دارای گاز R22 می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.