نمایش دادن همه 3 نتیجه

جنرال لبخندی ۲۶۰۰۰ هزار GENERAL T3 R410A

کولر گازی جنرال  مدل GWN-26 یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی جنرال مدلGWN-26 دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد  پرتاب باد اسپلیت کولر گازی جنرال مدل GWN-26 ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد . کولر گازی جنرل GWN-26 دارای ظرفیت ۲۶۰۰۰ می باشد و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ ۶۰ متر است. اسپلیت کولر گازی جنرال GWN-26 دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد. کولر گازی جنرال GWN-26 دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

جنرال لبخندی ۱۸۰۰۰ هزار GENERAL T3 R410A

کولر گازی جنرال  مدل GWN-18 یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی جنرال مدلGWN-18 دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد  پرتاب باد اسپلیت کولر گازی جنرال مدل GWN-18 ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد . کولر گازی جنرل GWN-18 دارای ظرفیت ۱۸۰۰۰ می باشد و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ ۴۰متر است. اسپلیت کولر گازی جنرال GWN-18 دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد. کولر گازی جنرال GWN-18 دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.

جنرال لبخندی ۱۴۰۰۰ هزار GENERAL T3 R410A

کولر گازی جنرال  مدل GWN-14 یکی از محصولات سرمایشی و گرمایشی این شرکت می باشد. کولر گازی جنرال مدلGWN-14 دارای کندانسور طلایی و دارای فیلتر ویتامین ث می باشد  پرتاب باد اسپلیت کولر گازی جنرال مدل GWN-14 ببین ۱۰ الی ۱۵ متر میباشد . کولر گازی جنرل GWN-14 دارای ظرفیت ۱۴۰۰۰ می باشد و برای محیط های کوچک مناسب تا متراژ ۲۵ متر است. اسپلیت کولر گازی جنرال GWN-14 دارای سیستم رطوبت گیر هوا و ضد باکتری می باشد که هوایی تمیز را در اختیار شما قرار می دهد. کولر گازی جنرال GWN-14 دارای گاز R410a می باشد و سرما و گرمای بسیار خوبی را فراهم می آورد.